Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

«Ο Λυτρωτής του Ανθρώπου»

(Redemptor Hominis)

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του μεγάλου ιωβηλαίου του 2000, όπου μελετάται ιδιαίτερα ο Χριστός λυτρωτής, το Πνεύμα το Άγιο το φωτίζον και η πατρότητα του Θεού, το Γ.Κ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της πρώτης εγκυκλίου του Πάπα Ιωάννου Παύλου Β΄, η οποία διατηρεί ακόμη την επικαιρότητά της ως λόγος Θεού και στην οποία ο ποντίφικας ανακεφαλαιώνει τα πάντα εν Χριστώ.

Ευχή της προσπάθειας αυτής είναι να βοηθηθούν κατά το καλύτερο οι πιστοί που επιθυμούν να ετοιμασθούν και να γιορτάσουν το ιωβηλαίο του 2000.

Ο εκδότης

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart