ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

(ROSARIUM VIRGINIS MARIAE)