ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Elisabeth Behr-Sigel