ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

Με την ευκαιρία των 100 ετών της Rerum Novarum.

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ