ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ, Αθανασίου Δ. Τσακωνα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ, Αθανασίου Δ. Τσακωνα

ΟΛΑ όσα συμπεριλάβαμε και στα τέσσερα Κεφάλαια του βιβλίου αυτού, είναι αποτέλεσμα αυστηρής επιλογής των ιερών κειμένων και των ευαγγελικών περικοπών, προσεκτικής μελέτης, αλλά και πολύτιμης προσωπικής εμπειρίας, έτσι ώστε να προκύψουν ασφαλή και σίγουρα συμπεράσματα σε θέματα χριστιανικού και εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά αναπτύσσονται και ερμηνεύονται στο κείμενο του βιβλίου.

Κατηγορία: Ετικέτα:

Εξάλλου, ένα παρόμοιο έργο δεν νομίζουμε ότι θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «θεολογικό» με τη στενή έννοια της λέξεως — αλλά μάλλον ως μια μελέτη προσέγγισης η, αν προτιμάτε, ψηλάφησης συγκεκριμένων πηγών θεολογικής και θρησκειολογικής θεματολογίας ή, ακόμα ως τεκμηριωμένο δοκίμιο έρευνας και μελέτης της χριστιανικής πίστεως και διδασκαλίας, βασισμένο στις πάγιες, αδιαφιλονίκητες και αιώνιες θεολογικές αλήθειες, τις τόσο άλλωστε γνωστές σε όλους μας.

Έχοντας, λοιπόν, κατά νουν τα παραπάνω και με γνώμονα τις διαχρονικές και ακατάλυτες αυτές χριστιανικές αλήθειες, θέτουμε κάτω από την αδέκαστη κρίση των καλοπροαίρετων αναγνωστών μας αυτή τη προσπάθεια,  και ζητάμε την κατανόηση των περί τα θεολογικά πράγματα και τα θρησκευτικά δρώμενα ειδικών, δηλαδή των κληρικών, των θεολόγων και των λοιπών εκκλησιαστικών παραγόντων.

Τέλος, η επιλογή τον τίτλου «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ», ούτε τυχαία είναι, ούτε συμπτωματική, διότι αμφότερες οι θεματικές αυτές ενότητες αποτελούν το συνδετικό κρίκο, αλλά και τον ακρογωνιαίο λίθο ολόκληρου τον θρησκευτικού ή μάλλον τον χριστιανικού οικοδομήματος. Επί πλέον, θα μπορούσαμε να χα-ρακτηρίσουμε τις εν λόγω ενότητες ως τους πνεύμονες, που αναζωογονούν και ενθαρρύνουν τον κάθε χριστιανό, εμφυσώντας τον πνευματική δύναμη, ελπίδα, υπομονή, επιμονή και εγκαρτέρηση για την επίγεια και επουράνια αιώνια ζωή.

Ο συγγραφέας

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart