ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ, π. Ιωάννης Μαραγκός, π. Γαβριήλ Μαραγκός

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ, π. Ιωάννης Μαραγκός, π. Γαβριήλ Μαραγκός

Αντιγράφουμε από τον πρόλογο της έκδοσης:

«Τα πιο αρχαία κείμενα που έχουμε στην κατοχή μας είναι αποστολικές επιστολές. Αλλά οι επιστολές αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας προγενέστερης ευαγγελικής παράδοσης, αυτής ακριβώς που διαμορφώθηκε στα τρία πρώτα ευαγγέλια από το ένα μέρος, και στο ευαγγέλιο του Ιωάννη από το άλλο. Μια παράδοση που μαρτυρείται από τον 20ό αιώνα βεβαιώνει ότι η πρώτη ευαγγελική συλλογή συντέθηκε από το Ματθαίο “σε εβραϊκή γλώσσα” (στην ουσία αραμαϊκή). Αλλά δεν έχουμε πια αυτό το έργο στα χέρια μας. Μπορούμε μόνο να υποψιαστούμε την παρουσία του στο υπόβαθρο των τριών Συνοπτικών. Στην χριστιανική κοινότητα της Ιερουσαλήμ, που έγινε πολύ γρήγορα δίγλωσση (Πραξ 6), το ευαγγελικό υλικό μεταδιδόταν σε διπλή μορφή, αραμαϊκή και ελληνική.

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα ευαγγέλια απαιτεί να τα μελετούμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο επίπεδο της τελικής τους αναθεωρήσεως, όπου η παρουσίαση των γεγονότων, η εκλογή και η διατύπωση των λόγων του Ιησού υπαγορεύονται από τη θεολογική προοπτική του κάθε συγγραφέα, και στο επίπεδο της αποστολικής παραδόσεως, όπου ο συγγραφέας άντλησε το υλικό του, συχνά παγιωμένο φιλολογικά πολύ πριν το συλλέξει.

Ήδη από το πρώτο αυτό επίπεδο, ο θεολογικός στοχασμός είναι παρών, γιατί η αποστολική μαρτυρία δεν είναι μια αδιάφορη περιγραφή του παρελθόντος. Προσαρμόζοντας τη διατύπωσή της στις πνευματικές ανάγκες της χριστιανικής κοινότητας και καλύπτοντας ένα ουσιώδες λειτούργημα μέσα στην Εκκλησία, η μαρτυρία αυτή αποβλέπει προπάντων να θρέψει την πίστη, φέρνοντας στο φως το μυστήριο της σωτηρίας που αποκαλύφθηκε στους λόγους και τις πράξεις του Ιησού, που πραγματοποιήθηκε στη ζωή του, στο θάνατο και στην ανάστασή Του» [λεξικό βιβλικής θεολογίας, εισαγωγή].

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ISBN:

978-960-7443-21-2

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

π. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, π. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ:

84

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart