ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

(NOVO MILLENIO INEUNTE)