Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, Αθανασίου Δ. Τσακωνα

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, Αθανασίου Δ. Τσακωνα

Αντί προλόγου

Η ΜΙΚΡΗ αυτή προσφορά μας είναι η τρίτη κατά σειρά, σε σχέση με τις δυο προηγούμενες που κυκλοφόρησαν με τους τίτλους: «Τι είναι Αλήθεια, τι είναι Πίστις» και «Ο Θεός της Αγάπης του Σύμπαντος Κόσμου», την εκδοτική επιμέλεια και την εκτύπωση των οποίων αναθέσαμε στο «ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ», γνωστό για τις άρτιες και υποδειγματικές θρησκευτικού περιεχομένου εκδόσεις του.

Εάν δεχθούμε ότι οι δυο προηγούμενες εκδόσεις εκέντρισαν το ενδιαφέρον κάποιων αναγνωστών, η πρόσφατη δουλειά μας περικλείει — όπως άλλωστε και οι προγενέστερες— όλα εκείνα τα απαραίτητα θεολογικά, εκκλησιαστικά και εμπειρικά στοιχεία, που θεμελιώνουν και δικαιολογούν την όλη τη προσπάθειά μας, όπως επίσης και τον τίτλο που επιλέξαμε γι αυτήν: «Ο θεός είναι Φως και Πηγή Ζωής».
Ως προς το περιεχόμενο του μικρού αυτού πονήματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, αφού αξιολογήσαμε καθένα από τα επί μέρους κεφάλαια που αποτελούν τον κορμό του, προσπαθήσαμε στην συνέχεια να τα εντάξουμε έτσι, ώστε να απολήγουν σε μια σωστή ιεράρχηση και σε μια άψογη, —κατά το δυνατό— νοηματική συνοχή. Συνεπώς, παρουσιάζουμε μια ακόμη ολοκληρωμένη και εκλαϊκευμένη εργασία, που βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις εκδόσεις του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ».
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, ιδιαίτερα σήμερα και περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχουμε ανάγκη από μια ηθική και πνευματική αναβάπτιση και αναβάθμιση, διότι όπως έλεγε και ο μακαριστός Ρώσος σεβάσμιος πατέρας Αλέξανδρος Σμέμαν: «την σήμερον ημέρα τα διάφορα μηνύματα που απευθύνονται στον άνθρωπο, συγκρούονται αναμεταξύ τους στον κόσμο με πρωτοφανή δύναμη’ οι διάφοροι «δρόμοι» συνεχώς συμπλέκονται, διασταυρώνονται και ύστερα αποκλείνουν. Και πάνω απ’ όλα αυτά, προβάλλοντας περισσότερο φοβερό και εντυπωσιακό, υπάρχει το φάσμα απίθανων καταστροφών, πρωτοφανών αναστατώσεων!…»
«Ει τις έχει ους ακουσάτω…» (Αποκ.13,9)
Ο Συγγραφέας

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΚΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Αθανασίου Δ. Τσακωνα

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart