ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΪΚΟΙ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

Μετασυνοδική Αποστολική Παραίνεση 

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΑΪΚΟΙ

(Christifideles Laici)