ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, G.Gatti

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, G.Gatti

Μιά καινούργια σειρά αναγνωσμάτων, ειδικά επιλεγμένων. Αυτοτελείς στοχασμοί βασισμένοι στά ευαγγελικά περιστατικά. Αποτελούν οδοιπορικό πίστεως γιά  τήν οικογένεια. Αύτη είναι ή πρόταση μελέτης τού CAETANO GATTI, ιταλού ιερέα, πού προσκαλεί τόν πατέρα και τή μητέρα νά «ξαναδιαβάσουν» τή ζωή τους ώς ζευγάρι, τήν παιδευτική υπηρεσία τους στήν οικογένεια και τήν οικογενειακή πραγματικότητα στό φώς τού Ευαγγελίου, ώστε αυτοί νά αποβούν «ζωντανό Ευαγγέλιο γιά τά παιδιά» καί ή οικογένεια ολόκληρη νά «ακολουθεί» τά ίχνη και νά μπει στήν πορεία τού Κυρίου.

Κατηγορία: Ετικέτα:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart