ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’