ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Chiara Lubich

Η παρούσα έκδοση είναι μια μαρτυρία της πρακτικής μελέτης του θείου Λόγου, του “Λόγου της Ζωής”, δηλαδή του Ευαγγελίου, μια πρακτική που χαρακτηρίζει το κίνημα των Φοκολάρι ήδη από την αρχή της πορείας του. Η ιδρύτρια του κινήματος παρουσιάζει την εφαρμογή του Ευαγγελίου στην καθημερινή ζωή, εξηεί την ιδιαιτερότητά της πάνω στη βάση της μεγάλης Παράδοσης της Εκκλησίας, σχολιάζει την αξία και την αποτελεσματικότητά της.