Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Πάπας Φραγκίσκος

Μετασυνοδική Αποστολική Παραίνεση.

Η χαρά της αγάπης που βιώνεται μέσα στην οικογένεια

είναι επίσης χαρά της Εκκλησίας