Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Σ. Μαυροφίδη