Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

(DIES DOMINI)