Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Διεθνής Θεολογική Επιτροπή

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Διεθνής Θεολογική Επιτροπή

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η μελέτη του θέματος «Η Εκκλησία και τα σφάλματα του παρελθόντος» προτάθηκε στην «Διεθνή Θεολογική Επιτροπή» εκ μέρους του Προέδρου της, του Καρδιναλίου J. Ratzinger,  εν όψει του εορτασμού του Ιωβηλαίου του έτους 2000. Για την ετοιμασία αυτής της μελέτης σχηματίστηκε μια Υποεπιτροπή αποτελούμενη από τον αιδεσ. Christofer Begg, τον Πανοσ. Bruno Forte (πρόεδρο), τον αιδεσ. Sebastian Karotemprel, S.D.B., τον πανοσ. Roland Minnerath, τον αιδεσ. Thomas Norris, τον αιδεσ. P. Rafael Salazar Cardenas, M.Sp.S. και από τον πανοσ. Anton Strukelj. Οι γενικές συζητήσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα έγιναν σε πολυάριθμες συναντήσεις της Υποεπιτροπής και κατά τη διάρκεια των εν απαρτία συνεδριάσεων αυτής της ίδιας της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής, που έγιναν στη Ρώμη το 1998 και το 1999. Το παρόν κείμενο ενεκρίθη σε συγκεκριμένη διατύπωση, με τη γραπτή ψήφο της Συνόδου για τη Διδασκαλία της Πίστης και του Προέδρου της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση.

Κατηγορία:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart