Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’