Η ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΖΩΗ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’

ΜΕΤΑΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ

«Η ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΖΩΗ»

(VITA CONSECRATA)