Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’