ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’