ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ. Β’ Σύνοδος Βατικανού

Β’ Σύνοδος του Βατικανού:

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ