Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το κατάστημα του «Καλού Τύπου» για να ρωτήσετε για κάποιο από τα βιβλία ή τα αντικείμενα ευλάβειας, για την διαθεσιμότητα τους και αν δεν το έχουν, να είστε σίγουροι ότι μπορούν να το βρουν για εσάς.

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω της φόρμας επικοινωνίας, δηλαδή ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), και ως επιπρόσθετα στοιχεία το θέμα και το προσωποποιημένο περιεχόμενο μηνύματος,  ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart